Schatzung des Kirchspiels  Hemer  von  1595

 

 

 

 

 

Reichstaler

Ort

 

1 Taler = 4 Ort

1 Ort = 1/4 Taler

Hemer

 

 

 

 

 

Johann Braune

1

 

Peter Braune

2

 

Blesin Gockel

1

 

Tyman zum Hillinkloh

 

3

Johann Rosenhoff

1

 

Hermann Kalff

12

 

Johann aufrn Thie

 

5

Johann Höffetborn

 

5

Johann Tünnerhoff

 

5

Jasper Gottschalk

 

3

Tonnis Greve

 

1

Claß Enselmann

2

 

Hermann Weber

1

 

Henrich Flecke

 

3

Bert Spiekeman

 

2

Dirich Köster

1

 

Dieterich Guttman

1

 

Melcher Schröder

2

 

Johann Braunen Witwe

2

 

Henrich Schnaed

2

 

Herman Herold

2

 

Henrich Huseman

1

2

Cord Schmid

2

2

Dieterich Bucker

pauper/arm

 

Bernd Dünerhirn

1

2

Albert Köster

 

2

Johann Köster

1

2

Gockel Schröder

2

 

Johann op dem Möllinghoffe

2

2

Martin Schobbe

1

2

Gert Schomacker

2

 

Dieterich Maes

1

2

Albert Wyman

2

 

Rötger Scharpe

2

 

Henrich Wieseman

2

 

Henrich Winterhoff

1

2

Jasper Schomacker

 

3

Bernt Marx

2

 

Herman Huseman

 

2

Johann Duyngs

1

 

Borges

2

 

Johann Stock

 

2

Evert Pascheden

 

1

Rötger am Nocken

2

2

Dieterich Stinte

 

3

Johann Lamberts

2

2

Teves Guttmann

 

2

Albert unter der Ecke

 

2

Cort Duinck

2

 

Gert Moller

2

2

Henrich Spieckermann

2

 

Jasper Uhlenhoff

 

2

Johann von dem Bockeloh

 

2

Johann Juncker

 

1

Rotger Dünnehirn

2

 

Jürgen Holffe

2

 

Anna uff der Hove

pauper/arm

 

Rötger Wyman

 

2

Johann Cordet

1

2

Jürgen Hülter

 

1

 

 

 

Sundwig

 

 

 

 

 

Dieterich Alberts

 

7

Dieterich Doth

1

2

Henrich Maes

1

2

Henrich Sotemund

1

2

Evert Paschetag

1

2

Peter Hamer

3

2

Herman Greve

 

5

Hermann Kuhleman

 

5

Dieterich Hoffetborn

 

5

Bartold Schmidt

1

 

Baltz Heydhoff

 

3

Bernd Thomas

2

 

Jürgen Beckmerhagen

 

5

Peter in der Graeven

2

 

Johann Bücking

 

1

Johann Sauerland

 

2

Gort Doth

2

 

Cort Beckers Witwe

2

 

Johann Spiekermann

2

 

Hermann Flecke

2

 

Schweer Guttmann

 

1

Arnt Höcklinghauses Guth

 

 

Hessmar

12

 

 

 

 

Landhausen

 

 

 

 

 

Henrich Broichmann

2

2

Sergist Bockel

1

 

Jobst Paschetag

2

2

Johann Holve

 

3

Johann Gördes

2

 

Henrich Schulte

 

3

Evert Wrage

 

3

Jost Wilmes

 

3

Arnt Westerhoff

2

2

Johann Beerman

2

 

Johann Buse

1

2

Arnold Schelle

2

 

Rötger Barbas

 

3

Jost Kingeldantz

 

1

Hermann Lambertz

 

2

Rötger Wever

 

2

 

 

 

Westig

 

 

 

 

 

Johann Schulte

1

2

Johann Tüttelmann

1

2

Henrich Surland

2

2

Johann Jocheymbs

2

 

Baltz Rensing

2

 

Johann Schelte

 

1

Johann Westerhoff

1

2

Arnt Schelte

 

1

Henrich Rensing

 

1

der Wollgemeiner

 

2

 

 

 

Höcklingsen

 

 

 

 

 

der Scholte zu Höcklinghaussen

12

 

 

 

 

Mesterscheid

 

 

 

 

 

Bartold zu Mestersche

 

7

der Doth zu Mestersche

 

7

 

 

 

Oese

 

 

 

 

 

Hermann Rothöffet

 

5

Jürgen Kuhlmann

 

5

Lesefehler nicht ausgeschlossen -  Quelle: Depositum Haus Hemer, Akte Nr.407   Staatsarchiv Münster

zurück